Vieiros Buscador
 BUSCADOR
 Artesanía
 Negocios
 Goberno
 Lecer
 País
 Medios
 Rede e informática
 Colectivos
 Deportes
 Educación
 Lingua
 Ciencia
 Emigración
 Arte e historia
 Persoais
 NOVIDADES
 DOSSIERS
 TOP100


Buscador
     
Nesta categoría  En todo Vieiros

Buscador » Goberno » Xunta » Consellerías
..................................................

21 recursos (1 a 20)

Consellería de Medio Ambiente
Información do medio natural de Galicia. Planos e programas de educación ambiental. Actividades e lexislación relacionada. A páxina contén unha biblioteca e recomenda unha serie de ligazóns de interese.

Consellería de Cultura, Comunicación Social e Turismo
Web oficial deste departamento da Xunta de Galicia coas novas e as liñas de actuación política. Inclúe as ligazóns a outras páxinas desta consellería ou a eventos organizados por ela: congresos, xornadas, arquivos, guías, etc.

Consellería de Política territorial, Obras públicas e Transportes
Información relativa a estradas, augas, portos, urbanismo, transportes, vivenda e solo empresarial en Galicia. Contén un mapa de estradas da nosa comunidade.

Consellería de Economía e Facenda
Web oficial deste departamento da Xunta de Galicia. Contén seccións de oficina virtual, novas, normativa, documentos e información da consellería, ademais do acceso á súa revista Singradura.

Consellería de Familia, Muller e Xuventude
Web que inclúe información sobre o servicio público de emprego, a rede de información xuvenil e o servicio galego de promoción da igualdade do home e da muller.

Centro de Observación de Galicia
Web deste servizo promovido pola Consellería de Innovación e Industria para a observación do posicionamento de Galicia nas áreas das tecnoloxías da información e a comunicación (TIC), a calidade e a innovación.

Sociedade da Información
Portal da Sociedade da Información promovido pola Dirección Xeral de Promoción Industrial e da Sociedade da Información, dependente da Consellaría de Innovación e Industria. Información institucional, información arredor do PEGSI, recursos TIC e temas e novas de actualidade.

Consellería de Innovación e Industria
Web oficial deste departamento da Xunta de Galicia. Inclúe información sobre os diferentes sectores da industria, o turismo, a sociedade da información e do comercio, concursos públicos, novas e servizos.

Consellería de Agricultura, Gandería e Política Agroalimentaria
Páxina oficial deste departamento da Xunta de Galicia. Inclúe a web do Instituto Lácteo e Gandeiro de Galicia, así como bolsas e axudas ao sector e noticias, servicios e publicacións.

Consellería de Xustiza, Interior e Relacións Laborais
Direccións xerais de Xustiza, de Administración local de Interior e protección civil e de Relacións laborais. Información da Academia galega de seguridade, da Policía Autonómica, do 112 e do Servicio galego de voluntariado.

Máis internet, máis galego, máis futuro
Web promovida pola Dirección Xeral de Promoción Industrial e da Sociedade da Información, dependente da Consellaría de Innovación e Industria para informar de iniciativas orientadas a acadar o acceso democrático e libre ás novas tecnoloxías a través do software libre en colaboración con diversas entidades de Galiza. Desenvolvemento das iniciativas e novas de interese.

Voluntariado Galego
Punto de encontro para todo o movemento voluntario de Galiza e a comunicación entre as entidades e os voluntarios.

RIX
Rede Galega de Información e Documentación Xuvenil, organismo da Consellería de Familia, Muller e Xuventude. Informa sobre actividades para o lecer, bolsas de estudios, programas internacionais e outros temas de interese para a mocidade.

Consellería de Pesca, Marisqueo e Acuicultura
Web oficial deste departamento do Goberno galego. Inclúe a lexislación vixente que lle afecta a estes sectores, noticias e datos básicos da economía do mar.

Consellería de Asuntos Sociais
Competencias en materia política de servicios sociais, sen prexuizo das exprésamente atribuidas a Consellería de Familia, ademais das funcións establecidas na lei do voluntariado de Galicia

Consellería de Emigración e Cooperación Exterior
Atención e defensa dos dereitos políticos, económicos, sociais e culturais dos cidadáns galegos residentes no exterior.

Consellería de Educación e Ordenación Universitaria
Web oficial deste departamento da Xunta de Galicia. Inclúe unha guía do ensino en liña, formación profesional, listaxe de centros educativos de Galicia, política lingüística, etc.

Consellería de Presidencia e Administración Pública
Web oficial deste departamento da Xunta de Galicia. Con escasa información, aínda que poden consultarse os procedimentos administrativos existentes ou consultar o estado do seu expediente administrativo. O máis novidoso é a chamada Administración Electrónica, que permite facer unha serie de trámites a través da web.

Consellería de Sanidade
Páxina da Consellería de Sanidade. Contén unha mensaxe do Conselleiro e unha ligazón ó Servicio Galego de Saúde (SERGAS).

Deporte galego
Páxina web oficial da Dirección Xeral para o Deporte, máximo referente do ámbito deportivo galego. Información relativa á actividade física e ao deporte galego, lexislación e organismos.

Seguintes (21 a 21)

  ENVIAR

© Vieiros